PAS OVERLEDEN

WERD IN ONZE PAROCHIEKERK BEGRAVEN :